Nederlands Militair Erfgoed

8 militaire tijdschriften in Delpher online

Sinds augustus 2019 staan acht belangrijke militaire tijdschriften uit de 19e en 20e eeuw uit de collectie Nationaal Militair Museum online. De periodieken zijn gedigitaliseerd in samenwerking met Metamorfoze en zijn fulltext doorzoekbaar via de online database Delpher.nl.
 
 
 
Het betreft onder meer de volgende titels: Verslagen, rapporten en memoriën omtrent militaire onderwerpen; De Militaire Gids Militair blad, gewijd aan de belangen van staat, leger, marine en schutterij en Mavors, maandschrift voor officieren, van reserve, militie, landweer en weerbaarheid. Eerstgenoemde uitgave bevat een schat aan informatie over onder meer kennis die Nederlandse militairen in het buitenland opdeden, waarover zij uitgebreide rapporten schreven.
Maar ook het tijdschrift Allen Weerbaar (vanaf 1902), dat een afspiegeling is van het militaire en sociale leven in Nederland in die tijd. Het tijdschrift was bedoeld om het publiek, met name jongeren en mannen, bewust te maken van de gevaren van het niet bewapend zijn in tijden van dreigende internationale crisis. Uit de Tweede Wereldoorlog dateert De Bromtol. Dit weekblad geeft een belangrijke inkijk in het leven en werk van Nederlandse militairen in Engeland tijdens de oorlog. Het was voornamelijk bedoeld voor de Prinses Irenebrigade. Het biedt inzicht in wat men overzee las en dacht en wilde overbrengen op de militairen. Of het blad De Revolver, waar artikelen in staan over schietoefeningen, maar ook over vele andere diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over forten of militaire kaarten. De titel is dubbelzinnig bedoeld. Er konden namelijk kritische verhalen voor geschreven worden die anoniem werden geplaatst. De eerste aflevering geeft hierover uitleg aan de hand van een stukje van Multatuli. Dit periodiek is zeer interessant als tegenhanger van de officiële defensie bladen.