Nederlands Militair Erfgoed

Terugblik op collectie en geschiedenis Militaire Luchtvaart


De voormalige Stichting Vrienden van het toenmalige Militaire Luchtvaart Museum heeft van 1980 tot 2015 steeds vier keer per jaar een nieuwsbrief verspreid onder haar donateurs.

Eerst heette de uitgave kortweg Nieuwsbrief Stichting Vrienden van het MLM, vanaf 2001 werd de naam Spinner gevoerd. In het blad werden door de jaren heen honderden artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van de militaire luchtvaart gepubliceerd en ook werd veelvuldig aandacht besteed aan militaire luchtvaartmusea in het buitenland.
 
Het blad was daarnaast uiteraard ook een belangrijk communicatiemiddel, niet alleen voor het bestuur van de Stichting Vrienden,  maar ook voor de directie van het museum zelf. 
 
De Nieuwsbrieven en de Spinners zijn daardoor in velerlei opzicht een rijke bron voor de geschiedenis van het Militaire Luchtvaart Museum. In het blad werd het wel en wee van het museum geregistreerd, vooruitgeblikt en teruggeblikt op de vele jaarlijkse evenementen, exposities en zelfs expedities kregen in de kolommen steeds veel aandacht. 
 
Uitvoerige aandacht was er eveneens voor nieuwe aanwinsten in de collectie en hoe die waren verworven. De Nieuwsbrieven Spinners vormen zo een onmisbaar deel van het collectief geheugen met betrekking tot al die voorwerpen, foto’s, boeken en documenten die in 2014 vanuit het Militaire Luchtvaart Museum in de collectie van het Nationaal Militair Museum zijn overgegaan. 

Hopelijk zullen velen gebruik maken van deze mooie, nuttige en rijke bron.