Nederlands Militair Erfgoed

Nieuws

De website is vernieuwd!

De website Nederlands Militair Erfgoed heeft een nieuwe vormgeving en een nieuwe url www.NLME.nl en er zijn collecties toegevoegd of uitgebreid.

Uitgangspunt zijn de militair en het militaire leven.

Nieuw is de collectie militaire muziek. Deze bestaat uit een verzameling van 143 gedigitaliseerde 78-toeren platen, waaronder zeer zeldzame, en enkele lp's met voornamelijk marsmuziek. U kunt ze hier allemaal beluisteren. Informatie over de geschiedenis van de militaire muziek vindt u onder de webexposities.

Tevens kan vanaf nu worden gezocht in de zeer omvangrijke collectie prentbriefkaarten van legerplaatsen in Nederland en daarbuiten. De collectie is overgenomen van een particuliere verzamelaar, die een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het opbouw hiervan. Deze collectie werd tot voor kort beschikbaar gesteld op een onder velen bekende en veel geraadpleegde particuliere website. Alle informatie uit deze site wordt momenteel hier verwerkt en zal voortdurend worden aangevuld. Vrijwilligers voorzien de scans van de prentbriefkaarten van geografische coördinaten, zodat de locaties ook op een geografische kaart getoond kunnen worden.

Via deze site is het mogelijk foto's van je dienstplicht te uploaden. Deze zijn dan samen met alle andere foto's terug te vinden in de database 'Dienstplichtigen'.

Er zijn vele nieuwe officiersnamen toegevoegd uit de boekjes van na 1810. Naast de vele namen van officieren en hun loopbaan die te vinden zijn, hebben we de mogelijkheid ingebouwd officiersnamen met portretten te koppelen. Heeft u een portret of meerdere afbeeldingen van een van de personen in de officierendatabase, dan kunt u deze sturen naar a.ruseler@nmm.nl. We nemen het portret graag op in de database!

Ook nieuw zijn de webexposities die verschillende militair historische thema's belichten.

We zijn nog druk bezig om de data in de site te verrijken en we zullen u via de site op de hoogte houden van de veranderingen en aanvullingen. Voor de volgende periode staat een uitbreiding van het aantal fulltext doorzoekbare militaire tijdschriften in de planning. De website doorzoekt als extraatje de krantendatabank Delpher. Dit vind je terug bij de zoekresultaten.