Nederlands Militair Erfgoed

Over deze website

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die militair cultureel erfgoed beheren. Enerzijds is het doel dat collectieonderdelen met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. De focus van de nieuwe site is verschoven naar personen waarbij wij vragen om meer publieksparticipatie. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database om de eerste resultaten te bekijken. De meeste data is nu nog afkomstig van het Nationaal Militair Museum en de Nederlandse Defensie Academie, maar met de vernieuwde website willen we meer instellingen benaderen om data te delen op dit platform. U kunt zich ook aanmelden om mee te doen.