Nederlands Militair Erfgoed

Oude drukken project

Een enorme schat van maar liefst 10.000 werken uit de periode 1500-1800 in twaalf verschillende talen van negen verschillende Defensie instellingen is bij elkaar gebracht en beschreven.

Door dit onderzoek is een zeer belangrijke collectie binnen het cultureel erfgoed van Defensie ontsloten, van zowel nationaal als internationaal belang.

Na de vierdelige gedrukte catalogus Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collection uit 2008 is nu ook deze online database beschikbaar. Deze database biedt niet alleen meer zoekmogelijkheden maar bevat ook meer informatie.

Het oudste overgeleverde boek van Defensie, uit de collectie van het Legermuseum, dateert uit 1531. De oudste instelling waarvan rechtstreeks boeken zijn overgeleverd betreft de (oude) Raad van State, die zich van 1588 tot 1796 bezig hield met militaire zaken.

In de bijzondere collecties werden vele boeken aangetroffen uit het bezit van belangrijke historische personen. Van de deels verloren gewaande bibliotheek van koning Lodewijk Napoleon is een deel teruggevonden. Daarnaast zijn boeken aangetroffen van onder anderen prins Frederik Hendrik, prins Willem V, Constantijn Huygens en Jan Hendrik van Kinsbergen.

Naast de bijzondere herkomst van sommige boeken zijn veel werken van historisch belang en bovendien door hun zeldzaamheid of uniciteit van grote materiële betekenis. Veel boeken zijn ware kunstwerken, waarbij in veel gevallen kosten noch moeite werden gespaard. Een van de topstukken is een tot nu toe onbekend en uniek zeventiende-eeuws stedenboek van Europa van Frederik de Wit. Opvallend is dat de helft van de boeken over uiteenlopende gerelateerde onderwerpen gaat. Zo is een van de meest opmerkelijke boeken een achttiende-eeuwse bijbel in het Tamil.

<< Naar alle projecten