Nederlands Militair Erfgoed

Voorbeeld van militair voorouderonderzoek

Veel mensen zijn op zoek naar het verleden van hun militaire voorvader. Om een indruk te geven hoe je een dergelijk onderzoek kan starten en waar u terecht kunt voor antwoorden hebben we voorbeelden van zoektochten van enthousiaste amateur genealogen die u graag helpen bij het vinden van informatie over militaire voorouders:

De eerste is drs. Hanneke Eggels. Zij onderzocht de militaire loopnaam van haar vader. Hoe zij het onderzoek aanpakte, legt ze uit in het hieronder aangegeven stappenplan.  Het uiteindelijke resultaat van haar zoektocht vindt u in één van de webexpo terug

 

Stap 1. Impuls tot onderzoek.

Educatie van scholieren, kinderen en  kleinkinderen geeft vaak een directe impuls tot actueel onderzoek.

Tijdens een familiebezoek aan het Nationaal Militair Museum in Soest vroeg mijn kleinzoon Mylo van 14 jaar bijvoorbeeld wat er digitaal te vinden was over zijn overgrootvader als officier bij de Nederlandse Landmacht en hoe en waar hij dat kon zelf opzoeken op de website NlME.nl.   

Stap 2. Orienteer u. Lees u in.

Wat is er zoals geschreven en hoe is dat vormgegeven. Surf eens voor inspiratie in het algemeen naar voorbeelden en verhalen van andere militairen op de webshow Nederlands Militair Erfgoed.nl .

Stap 3. Ga op zoek, bij voorkeur met de nog beschikbare gegevens dicht bij huis.

  • Zoek in familiearchieven naar foto’s en documenten  uit militaire dienst , bijvoorbeeld registratienummer van en over  u of  uw familielid als militair.
  • Vraag rond. Foto’s en registratienummer bieden houvast en zijn een goed beginpunt van uw onderzoek.
  • Vraag de staat van dienst op bij het Ministerie van Defensie (officieren).
  • Zoek online op naam via Nederlands Instituut Militaire Historie – Beeldbank naar beeldmateriaal.
  • Zoek in Nationaal Archief idem naar dossiers op naam, documenten en beeldmateriaal.
  • Houd er wel rekening mee dat vanwege de wet op persoonsbescherming persoonsgegevens 80 jaar bewaard worden. Daarna worden ze vernietigd.

Stap 4. Verzamel uw materiaal.  Map, archiefdoos.

Stap 5. Interpretatie van het materiaal - Algemeen

Voor datering van de foto’s , de betekenis van militaire onderscheidingstekens, uniforms etc.  geeft de militaire staat van dienst  houvast. De staat van dienst kunt u als directe familie aanvragen als nabestaande of echtgeno(o)te)  .  Verklaring van overlijden  van de militair  moet u bij de gemeente van overlijden aanvragen. 

De contactgegevens voor het aanvragen van de staat van dienst zijn:

Ministerie van Defensie

Defensie Materieel Organisatie. Joint IV Commando C4I&I Informatiebeheer

Semi-Statisch Informatiebeheer

Kosterbeemden 45

6461 EA Kerkrade

 

MPC 77L

Postbus 90099

3509AB Utrecht

www.defensie.nl/dmo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stap 6. De close reading ofwel het lezen en interpreteren van de Staat van Dienst.

Dat is net als cryptogrammen oplossen of het interpreteren van een moeilijk gedicht. De staat van dienst heeft u aangetekend en persoonlijk in ontvangst genomen.  Ga allereerst na of er codes, moeilijke woorden of afkortingen in staan. Verklaar die. Kraak die codes! Daarbij kunt u de hulp in roepen en samenwerken  met de projectleider van de website Nederlands Militair Erfgoed.nl en met medewerkers van het Nederlands Instituut van Militaire Historie via email of te bellen naar

Het Nederlands Instituut van Militaire Historie

Documentair Informatiespecialisten

Van Alkemadelaan 286, Gebouw 105, kamer 035H (archief)

Postadres:

Postbus 90701

2509 LS Den Haag

T: (070) 3162847

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

W: www.defensie.nl/nimh

Stap 7. Wat ontbreekt er nog? 

Tussentijdse inventarisatie van het materiaal. Zet al het verzamelde materiaal in chronologische volgorde met de staat van dienst als leidraad. Waar zitten  lacunes in een militaire loopbaan? Is er aanvullend onderzoek, zijn er nog aanvullende boeken en/of documenten nodig?

Zo moest ik op zoek naar de verspreide archieven van de Hogere Krijgsschool met slechts de kennis dat mijn vader had lesgegeven in de Frederikskazerne in Den Haag. De Hogere Krijgsschool was als zodanig inmiddels opgeheven. Waar was het archief gebleven? Thuis achter de computer selecteerde ik vooraf in het digitale archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie een aantal rubrieken. Met de archiefnummers op een lijstje in mijn mappen  reisde ik voor een bezoek aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie vlakbij de Frederikskazerne in Den Haag,  waar een deel van het papieren archief toch bewaard werd. In de dozen bleken onder de archiefnummers  fraaie foto’s te zitten van hooggeplaatste generaals tijdens herdenkingsdiners, jaarboeken en een ludiek jaarverslag met tekeningen en gedichten verlucht door officieren in opleiding. Geen foto van pa!

Met hulp en onschatbare kennis van de archivaris kwam ik erachter waar, hoeveel lesuren en in welke periode precies  mijn vader  Duits gaf aan de HKS, en aan wie….. Die documenten kwamen weer uit een giga archief in Amsterdam!

Stap 8.  Concipieren.

Maak van de bio van uw onderzoeksobject een chronologisch en puntsgewijs uitgeschreven concept op papier of in Word in de computer. Hoeveel woorden?

Stap 9. Laat die lezen aan twee familieleden of andere informanten bij uw zoektocht. Verwerk hun commentaar. Geen lacunes meer?

Stap 10. Ga met de verzamelde complete feiten schrijven aan een lopend verhaal  - monografie - ter adstructie bij de webshow van foto’s en documenten. Herlees en herschrijf.

Stap 11. Een monografie bevat geen uitgebreide index, het is geen naslagwerk. Wel bevat een monografie, net als iedere andere wetenschappelijke publicatie, noten en een literatuurlijst, bedoeld als verantwoording en bewijsmateriaal.

Stap 12. Slaap er nog eens een nachtje over, of een maandje….Valt me nog iets in? ‘Dank aan….’ bijvoorbeeld? Hoeveel woorden is de bio?. Heeft u zich aan het afgesproken aantal woorden gehouden? Controleren in Word.

Stap 11. Stuur het concept naar de digitale beheerder /projectleider van de website NlME.nl voor  commentaar en eindredactie.  Verwerk eventueel haar commentaar. Af!

Stap 12. Lees en deel met tevredenheid en trots het resultaat van uw onderzoek:

Het verhaal van Henricus Eggels in foto’s en documenten

Noot: Reken het toeval onder de onzekere en de methode voor onderzoek onder de zekere dingen, en succes wordt vroeg genoeg geoogst, wanneer u zich tegen de nederlaag verzekerd hebt…. 

Succes!